Sunday, May 22, 2016

2016-2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЖУРНАЛ БОЛОН СУРАХ БИЧГИЙН ЗАХИАЛГА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ.

1. 2016-2017 оны хичээлийн жилийн журнал захиалгыг дараах хүснэгтийн дагуу 2016-05-24-ны 15:00 цагаас өмнө ирүүлнэ үү.Жич: Цаасаар баталгаажуулж ирүүлэхийг анхаарна уу.
Энд дарж маягтыг татаж авна уу.

2.2016-2017 оны хичээлийн жилийн сурах бичгийн захиалгыг 1-12 дугаар ангийг 40 хувьд бодож ирүүлэх ба хүрэлцээтэй сурах бичгийг заавал нэмж захиалах албагүйг анхаарна уу. Сурах бичгийн захиалгыг 2016-05-25-ны 15:00 цагаас өмнө ирүүлнэ үү. Жич: Цаасаар баталгаажуулж ирүүлэхийг анхаарна уу.
Энд дарж маягтыг татаж авна уу.

0 comments:

Post a Comment