2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ШИНЭ ЖИЛ

2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ШИНЭ ЖИЛ

Thursday, November 27, 2014

ТӨРИЙН БОЛОН ТӨРИЙН БУС ӨМЧИЙН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН СУРГАЛТ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН БҮРТГЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ТУХАЙ

ТӨРИЙН БОЛОН ТӨРИЙН БУС ӨМЧИЙН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН СУРГАЛТ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН БҮРТГЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН САНГ ДАРААХ ХҮСНЭГТИЙН ДАГУУ БӨГЛӨН 2014-11-18-НЫ 14:00 ЦАГААС ӨМНӨ baatartsend@yahoo.com хаягаар ирүүлнэ үү. Хүснэгтийг энд дарж татаж авна уу.

Wednesday, November 26, 2014

ЕБС-ИЙН СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДИЙН АНХААРАЛД АНГЛИ ХЭЛНИЙ БАГШ НАРЫН СОРИЛ ШАЛГАЛТАНД ОРОЛЦОХ БАГШЫН НЭР ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Дараах судалгааг 2014-11-27-ны 15:00 цагаас өмнө aalag_23@yahoo.com хаягаар ирүүлнэ үү.
Маягтыг энд дарж татаж авна шүү.

Sunday, November 23, 2014

Tuesday, November 18, 2014

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН НОМЫН САНЧ НАРЫН АНХААРАЛ 6-12 ДУГААР АНГИЙН ДУТАГДАЛТАЙ СУРАХ БИЧГИЙН СУДАЛГАА

Судалгааг 2014-11-20-ны дотор багтаан baatartsend@yahoo.com хаягаар ирүүлнэ үү.
Маягтыг энд дарж татаж авна уу.

Monday, November 17, 2014

5,17,23,24,37,39,49,50,57,61,72 ДУГАР СУРГУУЛИЙН АНХААРАЛД

Чингэлтэйн эцсээс өглөө бүр 7.00 цагт 5 дугаар сургуулийн чиглэлд хүүхдийн автобус явж байгаа бөгөөд тус автобусанд 9, 10, 11 дүгээр сард зорчсон хүүхдийн тоог гаргаж 2014.11.19-ний өдөр Б.Галбадрахад өгөх
Маягтыг энд дарж татаж авна уу.

ТӨРИЙН БОЛОН ТӨРИЙН БУС ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН АНХААРАЛД

 Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн анхааралд: дараах судалгааг хэвлэн гараар бөглөн 11 дүгээр сарын 21-ний дотор дүүргийн боловсролын хэлтэст ирүүлэх. Жич: Нотолгоо гэдэгт фото зураг хавсарган ирүүлэх, Судалгааг гаргасан болон хянасан албан тушаалтнуудын гарын үсэг, тамгатай ирүүлэхэд анхаарах.
Wednesday, November 12, 2014

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн хяналт шинжилгээ үнэлгээний тоон үзүүлэлт 2014 оноор гаргаж ирүүлэх тухай

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн  хяналт шинжилгээ үнэлгээний тоон үзүүлэлт 2014 оноор  гаргаж 2014-11-14-ны 12:00 цагаас өмнө aalag_23@yahoo.com  хаягаар ирүүлнэ үү.
ЕБС-ийн маягтыг энд дарж татаж авна уу.
Цэцэрлэгийн маягтыг энд дарж татаж авна уу.

Tuesday, November 11, 2014

“НЭГ УЛИРАЛ - НЭГ АСУУДАЛ” АЖЛЫН УДИРДАМЖИЙН ДАГУУ ХИЙГДСЭН АЖИЛЫН ХЭРЭГЖИЛТ ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Нийслэлийн боловсролын газрын даргын  2014 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/40 тоот тушаалаар батлагдсан удирдамжийн дагуу  “Нэг улирал-Нэг асуудал” ажлыг өнгөрсөн хичээлийн жилд  амжилттай зохион байгуулж ирсэн билээ. Иймд сургууль, цэцэрлэг бүр 2014-2015 оны хичээлийн жилийн 1-р улиралд өөрсдийн өмнө тулгамдсан  1 асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх мэдээллийг дараах хүснэгтийн дагуу 2014 оны 11 дүгээр сарын 13-ны дотор цаасаар болон файлаар ирүүлнэ үү.
“НЭГ УЛИРАЛ  - НЭГ АСУУДАЛ” АЖЛЫН УДИРДАМЖИЙН ДАГУУ ХИЙГДСЭН АЖИЛ

Дүүрэг
сургууль
Шийдвэрлэсэн асуудал
Зарцуулсан санхүүжилт
Санхүүжилтийн эх үүсвэр
Үр дүн
тайлбар
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЕБС, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН АНХААРАЛД ЧИНГЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ШАГНАЛЫН ЖУРАМ

Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тэргүүлэгчдийн 2013 оны 165 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2014 оны "Шилдэг аж ахуйн нэгж байгууллага"-д нэр дэвшүүлэх аж ахуйн нэгж, байгууллагын баримт бүрдлийг журмын дагуу 2014-1115-ны дотор Засаг даргын Тамгын газрын Захиргаа, хуулийн хэлтэст хүргүүлнэ үү.
Friday, November 7, 2014

Wednesday, November 5, 2014

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЕБС, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТАНД СУРГАЛТ ЯВАГДАХ ТУХАЙ

ЕБС, Цэцэрлэгийн 1 удирдах ажилтан 2014-11-07-ны 14:00 цагаас 50 дугаар сургуулийн урлаг зааланд сургалттай.