2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ШИНЭ ЖИЛ

2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ШИНЭ ЖИЛ

Sunday, December 27, 2015

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ТАЙЛАН ТАХ-ЫН МЭДЭЭ АВАХ ТУХАЙ

Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланг нэгтгэн авдаг Хүний нөөцийн мэдээлийн систем HRMS программд Төрийн албаны зөвлөлөөс зарим засвар өөрчлөлтийг хийлээ. Тухайлбал, ҮДГ-ний үнэлгээг оруулах хэсэгт нийт болон тусгай захиалгат бүтээгдэхүүний оноо алдаатай орсон байсныг зассан, Иргэний үнэмлэх, боловсролын дипломны дугаар оруулах шаардлагагүй болсон, мэргэжлийн сонголтыг нэмж оруулсан, гадаад хэлний болон орны сонголтыг нэмсэн, төрсөн газрын сонголтод гадаадад гэсэн сонголт нэмсэн, албан тушаалын ангилал зэрэглэлтэй холбоотой зарим засвар болон бусад засварыг хийсэн болно. ТАХ-ын мэдээг 2016-01-05-ны дотор БСШУЯ харъяа байгууллагууд хүргүүлсэн байна. Иймд мэдээллийг хугацаанд нь бүрдүүлэн ирүүлэхийг хүсэе.
ЕБС-ийн сургуулиудын баазыг энд дарж татаж авна уу.
Цэцэрлэгийн баазыг энд дарж татаж авна уу.
Программ болон зааварыг энд дарж авна уу.

Friday, December 25, 2015

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЕБС, ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДИЙН ЗАХИРАЛ, ЭРХЛЭГЧ НАРЫН АНХААРАЛД СУДАЛГАА БӨГЛӨХ ТУХАЙ

(Улаанбаатарын хотын цэцэрлэгийн эрхлэгч, сургуулийн захирал нарт зориулав)
Заавар:  Монгол улсад сургуулийн аюулгүй байдлын цогц шийдлийг эрчимжүүлэх тал дээр шаардлагатай дэмжлэгийн түвшнийг тогтоохын тулд дараах асуулгуудыг бөглөнө үү. Асуултыг бөглөхөд зөвхөн 10-15 минут зарцуулах ба 2015 оны 12 сарын 30-ны өдрийн 12 цаг гэхэд илгээсэн байхыг хүсье.

Friday, December 18, 2015

СТАТИСТИК МЭДЭЭНИЙ АЛДААНУУДАА ЗАСАЖ ДУУСГАНА УУ.

2015 оны 12-р сарын 20-ны 24.00 цагт албан ёсоор програмыг хаахыг мэдэгдье. Энэхүү хугацаанд амжиж алдаагаа засна уу.

Thursday, December 17, 2015

МХХТ-ийн чиглэлээр сургалтад хамрагдсан багшийн мэдээлэл ирүүлэх тухай

МХХТ-ийн судалгааг ЮНЕСКО-д гаргаж өгч шаардлагатай болсон тул энэхүү судалгааг 2015-12-15-ны 10:00 цагаас өмнө ирүүлнэ үү. Жич: 2 жилийн өмнө энэхүү судалгааг гаргаж байсныг санаж байгаа байх. Иймд өмнөх мэдээндээ тулгуурлан 2013, 2014 оныгнэмэн гаргаж ирүүлнэ үү
Хавсралт 5 хуудастайг анхаарна уу

Wednesday, December 16, 2015

Tuesday, December 15, 2015

ЕБС-ИУДЫН ЗАХИАРАЛ, СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДИЙН АНХААРАЛД СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ ҮНЭН БОДИТ ГАРГАХ ТУХАЙ

Сайн байцгаана уу
Бага, дунд боловсролын салбарын 2015-2016 оны албан статистикийн мэдээллийг гаргахад албан ёсны болон захиргааны статистик мэдээллийг татахад багш, ажилчидтай /БДБ-7, 10, 10а, 10б/ холбоотой мэдээллүүд системд дутуу болон алдаатай шивэгдсэнээр мэдээлэл алдаатай гарч байна. Иймд дутуу болон залруулгаа 2015 оны 12 сарын 16-ны дотор яаралтай хийнэ үү. Энэ дээрх хугацаанд БСШУЯ нь мэдээллийг татах болно.
Үүнд:
1.    Хүлээгдэж байгаа буюу баталгаажуулалт хийгээгүй ажилчдыг яаралтай баталгаажуулах
2.    Хүний нөөцийн системд ажилтны цалингийн мэдээлэл оруулаагүй ажилчид БДБ7, БДБ10 тайланд орохгүй буюу тоологдохгүй байгаа тул мэдээллийг гүйцээж оруулна уу.
/Жич: Цалингийн эх үүсвэрийн мэдээллийг заавал оруулна!!!/
3.    Мэргэжлийн багш гэж буруу сонгосон багш нарын мэдээллийг засах
Жич: Багш нэмэх үйлдэл хийхдээ багшийн төрөл гэсэн хэсэгт Мэргэжлийн үндсэн багш, Мэргэжлийн цагийн багш гэдгийг сонгохгүй байхыг анхаарна уу!!! Боловсрол системд багш нэмэхдээ ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийг мэргэжлийн үндсэн, мэргэжлийн цагийн багш гэж буруу сонгосон байгаа тул БДБ7, БДБ10 стандарт тайланд багшийн тоо дутуу орж нийт ажилчдын тоо зөрж байна. Иймд бага, дунд, ахлах ангийн багш гэсэн ангиллаас сонгож засаж оруулна уу./
4.    Багшийн боловсрол, боловсролын чиглэлийг оруулаагүйгээс болж БДБ-10, БДБ-9, БДБ-9.1 мэдээнүүд алдаатай байгаа тул яаралтай засахыг мэдэгдэе. /Жич дээрх мэдээллийг засаагүй тохиолдолд ажилчдын тооноос автоматаар хасан мэдээг гаргах тул ирэх жилийн төсөвт хасагдан очихыг анхаарна уу.
Алдаатай, удаа дараа мэдээ тайлан хоцроож байгаа байгууллагуудад захиргааны болон Статистикийн хуулийн дагуу арга хэмжээ авахыг мэдэгдье.

Wednesday, December 9, 2015

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЕБС-ИЙН ЗАХИРАЛ, СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДИЙН АНХААРАЛД СТАТИСТИК МЭДЭЭНИЙ ТУХАЙ

Бага, дунд боловсролын салбарын 2015-2016 оны албан статистикийн мэдээллийг гаргахад албан ёсны болон захиргааны статистик мэдээллийг татахад багш, ажилчидтай /БДБ-7, 10, 10а, 10б/ холбоотой мэдээллүүд системд дутуу болон алдаатай шивэгдсэнээр мэдээлэл алдаатай гарч байна. Иймд дутуу болон залруулгаа 2015 оны 12 сарын 11-ны дотор яаралтай хийнэ үү. Энэ дээрх хугацанд БСШУЯ нь мэдээллийг татах болно.
Үүнд:
1.    Хүлээгдэж байгаа буюу баталгаажуулалт хийгээгүй ажилчид: /1_Huleegdej baigaa bagsh ajiltan.xls/
2.    Хүний нөөцийн системд ажилтан шинээр нэмэхдээ “Хүлээгдэж байгаа ажилчид” гэсэн хэсэгт оруулаад цааш баталгаажуулалт хийгээгүй хүмүүс ажилтнаар бүртгэгдээгүй байгаа тул баталгаажуулалтыг гүйцээж хийх
3.    Цалингийн мэдээлэл оруулаагүй ажилчид: /2_Tsalin_shiveegui bagsh ajiltan.xls/
Хүний нөөцийн системд ажилтны цалингийн мэдээлэл оруулаагүй ажилчид БДБ7, БДБ10 тайланд орохгүй буюу тоологдохгүй байгаа тул мэдээллийг гүйцээж оруулна уу.
/Жич: Цалингийн эх үүсвэрийн мэдээллийг заавал оруулна!!!/
4.    Мэргэжлийн багш гэж буруу сонгосон багш нар: /3_Mergejliin_bagsh.xls/ 
Жич: Багш нэмэх үйлдэл хийхдээ багшийн төрөл гэсэн хэсэгт Мэргэжлийн үндсэн багш, Мэргэжлийн цагийн багш гэдгийг сонгохгүй байхыг анхаарна уу!!! Боловсрол системд багш нэмэхдээ ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийг мэргэжлийн үндсэн, мэргэжлийн цагийн багш гэж буруу сонгосон байгаа тул БДБ7, БДБ10 стандарт тайланд багшийн тоо дутуу орж нийт ажилчдын тоо зөрж байна. Иймд бага, дунд, ахлах ангийн багш гэсэн ангиллаас сонгож засаж оруулна уу./

Tuesday, December 8, 2015

ЕБС-ИЙН СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДИЙН АНХААРАЛД ТАЙЛБАР ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

2015-2016 оны хичээлийн жилийн статистикийн мэдээллийг Боловсролын салбарын мэдээллийн системээр татан авахад дараах зүйлд анхаарах шаардлагатай байна. Үүнд: тухайн ангид суралцах албан ёсны нас нь хэт зөрөөтэй /хожуу болон эрт элсэлттэй холбоотой/ тул дараах мэдээллээс өөрийн сургуулийн мэдээллийг ялган авч тайлбарыг  2015-12-09-нд багтаан ирүүлнэ үү.
Нэрсийг энд дарж татаж авна уу.

Monday, December 7, 2015

"ШИНЭ ЗУУНЫ БОЛОВСРОЛ" ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ОЛГОХ ЗӨӨВРИЙН КОМПЬЮТЕРЫГ ОЛГОХ БАГШ НАРЫН НЭРС

"ШИНЭ ЗУУНЫ БОЛОВСРОЛ" ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ОЛГОХ ЗӨӨВРИЙН КОМПЬЮТЕРЫГ ОЛГОХ БАГШ НАРЫН НЭРСИЙГ ЯАМНААС ИРҮҮЛСЭН БАЙНА. ЭНЭХҮҮ НЭРИЙН ДАГУУ ОЛГОНО УУ.
Нэрсийг энд дарж татаж авна уу.

Sunday, November 22, 2015

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЕБС-ИУДЫН ЗАХИРАЛ, СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДИЙН АНХААРАЛД СТАТИСТИК МЭДЭЭ БАТАЛГААЖУУЛАХ ТУХАЙ

Боловсролын салбарын мэдээллийн системийн дэд систем болох Хүний нөөц, Боловсролын удирдлагын системийг шинээр ашиглалтад оруулж буйтай холбоотой  2015-2016 оны бага, дунд боловсролын салбарын статистикийн мэдээллийг цуглуулах  ажил  тодорхой хугацаагаар хоцорч байгаа билээ. 
Иймд нэгж байгууллагын удирдлагууд хяналт тавин мэдээллийг бүрэн гүйцэд, үнэн зөв шивүүлж баталгаажуулалтуудыг хийлгэн 2015 оны 11-р сарын 26-ны дотор баталгаажуулж ирүүлэхийг хүсье. 
 

Thursday, November 19, 2015

ЕБС-ИЙН БАГА АНГИЙН СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДИЙН АНХААРАЛД ЯАРАЛТАЙ СУДАЛГАА ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

2015-2016 оны хичээлийн жилд 1-р ангид элсэгчдийн судалгааг 2015-11-20-ны 13:00 цагаас өмнө baatartsend@yahoo.com хаягаар ирүүлнэ үү.
Маягтыг энд дарж татаж авна уу.

Wednesday, November 18, 2015

ЕБС-ИЙН ЗАХИРАЛУУД, НОМЫН САНЧ НАРЫН АНХААРАЛД ҮЗҮҮЛЭХ СУРГАЛТАНД ХАМРАГДАХ ТУХАЙ

2015-11-20-ны өдрийн 14:00 цагаас 21 дүгээр сургууль дээр үзүүлэх сургалттай. Номын санч нараа бүрэн хамруулна уу.

ЕБС-ИУДЫН АНХААРАЛД "ҮДИЙН ЦАЙ" ХӨТӨЛБӨРТ ХИЙГДЭЖ БУЙ ШАЛГАЛТ ИРЭХЭД ДАРААХ СУДАЛГААНУУДЫГ ШАЛГАЛТЫН КОМИССД ӨГНӨ.

ЕБС-ийн үдийн цай хөтөлбөрт хийгдэж буй шалгалт ирэхэд дараах судалгаануудыг бөглөн шалгалтын комиссд өгнө.
Тогооч, эмчийн судалгаа
Гал тогооны судалгаа

Monday, November 16, 2015

НЭГ УЛИРАЛ НЭГЖ АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

"Нэг улирал - Нэгж ажил"-ын мэдээлэлээ дараах хүснэгтийн дагуу гарган 2015-11-17-ны 15:00 цагаас өмнө aalag_23@yahoo.com хаягаар ирүүлнэ үү.
Хүснэгтийг энд дарж татаж авна уу.

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ТӨРИЙН БОЛОН ТӨРИЙН БУС ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДИЙН АНХААРАЛД ДАВХАРДАЛТ АРИЛГАХ ТУХАЙ

Улсын хэмжээний СӨБ-ийн статистик мэдээнд давхардалт гарсан тул дараах нэрснээс давхардсан хүүхдийн мэдээллээ шүүн 2015-11-17-ны 15:00 цагаас өмнө ирж тулгалт хийнэ үү.
Давхардсан нэрсийг энд дарж үзнэ үү.

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙ ТӨРИЙН БОЛОН ТӨРИЙН БУС ЕБС-ИЙН АНХААРАЛД ЯАРАЛТАЙ СУДАЛГАА ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Суралцагч, Багш ажилчидын судалгааг 2015-11-17-ны 15:00 цагаас өмнө baatartsend@yahoo.com хаягаар ирүүлнэ үү.
Судалгааны маягтыг энд дарж татаж авна уу.

Monday, November 9, 2015

Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн ерөнхий боловсролын лаборатори 23 дугаар сургууль “Бага ангийн багш” сонгон шалгаруулж авна.

Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн ерөнхий боловсролын лаборатори 23 дугаар сургууль “Бага ангийн багш” сонгон шалгаруулж авна.
Сонгон шалгаруулалтын бүртгэл 2015 оны 11 дүгээр сарын 11,13,16-ны өдрүүдэд 10-16 цагийн хооронд явагдах ба сонгон шалгаруулалт 2015 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 10 цагаас Багш хөгжлийн төвд болно.

Сонгон шалгаруулах багшид тавигдах үндсэн шаардлага:

1.    Багш нь Үндсэн хууль, Дээд боловсролын хууль, Боловсролын тухай болон бусад хууль, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бүх шатны аливаа шийдвэр, дүрэм журам, хичээлийн хөтөлбөр, стандартыг мөрддөг, сурталчилдаг, хөгжүүлдэг байх.

2.    Суралцагчийн хөгжил, төлөвшлийн тасралтгүй өсөлт, сургалтын орчин, нөөцөд тулгуурлан тодорхой үр дүнд хүргэх зорилгоор шинийг санаачлан хэрэгжүүлдэг, түүнд тогтмол хяналт тавьж сайжруулдаг байх.

3.    Багш нь мэргэжлийн хувьд мэдлэгтэй, дадлагатай, зөв хандлагатай, судалгааны ажлын арга зүй эзэмшсэн, заах арга зүй, сурган хүмүүжүүлэх мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэхийн төлөө өөрөө байнга суралцаж ажилладаг, зан харилцааны соѐлтой, багаар ажиллах, ярианы болон бичгийн өндөр чадвартай гадаад хэлийг зохих түвшинд эзэмшсэн хүн байна.

4.    Шинэ мэдээлэл, технологийн эрэлхийлэн тэдгээрийг дамжуулах биш суралцагчдын хэрэгцээнд тохируулан боловсруулж, хэрэгжүүлэх талаар бүтээлчээр сэтгэж ажилладаг байх.

5.    Бага ангийн багшаар 5-аас доошгүй жил ажилласан байх.
6.    Багшлах эрхийн үнэмлэхтэй байх.
7.    Багш нь магистр буюу түүнээс дээш эрдмийн зэрэг цолтой байх.
8.    Ажлын ачаалал даах бүрэн чадвартай байх.
   
Шалгаруулалтанд орох иргэн дараах материалыг бүрдүүлсэн байна.
Үүнд:
1.    Төрийн албан хаагчийн Маягт No1
2.    Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл
3.    3х4 хэмжээтэй цээж зураг 2%
4. Цахим үнэмлэх, нийгмийн даатгалын дэвтэр, эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэрийн хуулбар
5.    Бакалавр, магистр, докторын дипломын баталгаажуулсан хуулбар

6.    Эрдмийн ажил, бүтээлийн жагсаалт

Thursday, November 5, 2015

"Багш бүрт зөөврийн компьютер" олгох арга хэмжээнд оролцох багшийн нэрс авах тухай

2015 оны 11-р сарын 9-ны 10.30-д "Багш бүрт зөөврийн компьютер" олгох арга хэмжээ Дуурь бүжгийн эрдмийн театрт болох тул дараах хүснэгтийн тоогоор багш нарын мэдээллийг 2015-11-06-ны 13:00 цагаас өмнө baatartsend@yahoo.com хаягаар ирүүлнэ үү.
Сургууль Багшийн тоо
1 5-р сургууль 7
2 17-р сургууль 7
3 23-р сургууль 7
4 24-р сургууль 7
5 37-р сургууль 7
6 39-р сургууль 7
7 49-р сургууль 7
8 50-р сургууль 6
9 57-р сургууль 6
10 61-р сургууль 6
11 72-р сургууль 7
12 117-р сургууль 6


Багшийн мэдээллийг дараах хүснэгтээр ирүүлнэ үү.
Овог нэр
Байгууллага
Утасны дугаар
Цахим хаяг

Wednesday, November 4, 2015

ЕБС-ИЙН ЗАХИРАЛ, СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДИЙН АНХААРАЛД УХААЛАГ ХИЧЭЭЛИЙН ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЗЭСГЭЛЭН БОЛНО

Сургалтын ухаалаг хичээлийн хэрэглэгдэхүүний үзэсгэлэн 2015-11-06-нд БХО-ны 1 давхарт болно. Захирал менежерүүд хүрэлцэн очиж танилцана уу.

Monday, November 2, 2015

39,49,57,72 ДУГААР СУРГУУЛИЙН АНХААРАЛД

2015-11-11-ны 2 дугаар цаг дээр Үндэсний статистикийн хорооноос 10,11 дүгээр ангийн сурагчдад хичээл заах учир зааланд цуглуулан хичээл заах бэлтгэлүүдийг хангана уу.

Thursday, October 29, 2015

Monday, October 26, 2015

ЕБС-ИУДЫН ЗАХИРАЛ, НИЙГМИЙН АЖИЛТАН, НОМЫН САНЧ НАРЫН АНХААРАЛД

ЕБС-ийн ахлах ангийн охид, хөвгүүдэд зориулсан "Охидын ухаалаг хөтөч", "Хөвгүүдийн ухаалаг хөтөч" нэртэй гарын авлагын нээлт 2015-10-28-ны 15:00 цагаас 24 дүгээр сургуулийн урлаг зааланд болно. Нээлтэнд 4-5 гарын авлага тараах тул хоцролгүй оролцоно уу.

Thursday, October 22, 2015

Олон улсын боловсролын үзэсгэлэн яармаг зохион байгуулагдана.

Олон улсын боловсролын үзэсгэлэн яармаг зохион байгуулагдана.


"Ногоон жэйд" боловсролын төвөөс зохион явуулж буй дэлхийн шилдэг их, дээд сургуулиудыг танилцуулах MONGOLIAN INTERNATIONAL EDUCATION-2015 боловсролын үзэсгэлэнд морилон саатахыг урьж байна. Үзэсгэлэн яармаг 2015 оны 10 дугаар сарын 24-өөс 25-нд Blue sky зочид буудалд зохион байгуулагдана.


"Ногоон жэйд" боловсролын төвөөс зохион байгуулж буй Англи хэлний илтгэлийн уралдаан, Логоны уралдаанд хүүхэд, залуучууд та бүхэн өргөнөөр оролцоно уу.

ЕБС-ИЙН НИЙГМИЙН АЖИЛТНУУДЫН АНХААРАЛД САНАЛ АСУУЛГА АВАХ ТУХАЙ

Нийслэлийн ЕБС-ийн гадна болон дотор "Эрсдлийн түвшинг үнэлэх" санал асуулгыг сургууль бүр 20 багшаас авч нэгтгэлийг 2015-10-23-ны 17:00 цагаас өмнө боловсролын хэлтэст ирүүлнэ үү.Tuesday, October 20, 2015

ЕБС-ИЙН ИНДЕКСИЙН МӨНГӨН УРАМШУУЛАЛ АВАХ БАГШ НАРЫН НЭРСЭЭ ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Индексийн мөнгөн урамшуулал авах багш нарынхаа нэрсийг бичсэн байгууллагынхаа нэхэмжлэхийг өнөөдөр НБГ-ын ахлах мэргэжилтэн Гэндэнсүрэнд яаралтай өгөх.

ЕБС-ИУДЫН ЗАХИРАЛУУДЫН АНХААРАЛД

Олон улсын сургуулийн номын санчдын өдрийг
зохион байгуулах хөтөлбөр
Зорилго: ЕБС-ийн номын санчдын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгож  мэдээллийн цогц төв болгон хөгжүүлэх, сургуулийн номын сангийн холбоо байгуулах дүрэм боловсруулан үйл ажиллагаа эрчимжүүлэхэд оршино.
Хамрагдах хүрээ: Дүүргийн номын санчид ,Боловсролын газрын мэргэжилтэн,
Хаана зохион байгуулах: Хүүхдийн Төв Номын Сангийн “Боловсрол хөгжил танхим”, 105-р сургуулийн номын сан, Баянбуурал амралтын газар
Хугацаа: 2015.10 дугаар сарын 22-23 өдрүүд
"ЕБС-ийн номын санчдын цаашдын хөгжлийн  зорилго” сэдвийн дор олон улсын сургуулийн номын санчдын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлнэ.
2015.10.22  /ХТНС-ийн Боловсрол хөгжил ”танхим/
14.00 цаг
·         Олон улсын сургуулийн номын сангийн өдрийн баяр хүргэж ХТНС-ийн захирал Д.Оюунбилэг үг хэлнэ.
·         Сургуулийн номын санчдийн өдрийг угтаж нийслэлийн дүүргийн номын санчдын хийсэн шинэлэг ажлаар үзэсгэлэн гаргаж сурталчлах
·         “Олон улсын сургуулийн номын санчдын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлж ирсэн түүх “  сэдвээр ХНТС-ийн арга зүйч Л.Батболор
·         СБД номын сангийн өнөөгийн байдал цаашдын зорилт” сэдвээр дүүргийн ахлагч Чанцалдулам
·         БГД-ийн сургуулийн номын сангийн чин хандлага” сэдвээр дүүргийн ахлагч Мөнхжаргал
·         “ЧГД-ийн сургуулийн номын сан- өнөөдөр” сэдвээр дүүргийн ахлагч Лхамсүрэн
·          “Сургуулийн номын сангийн үүрэг хариуцлага” сэдвээр СХД-ийн номын санч Жаргалсүрэн
·         Сургуулийн номын сангийн холбоо байгуулах
·         Дүүргийн бүсчилсэн сургуулиудын хийсэн ажлын тайлан сурталчлах
·         Номын санчдад  шагнал  гардуулах  
 2015.10.23 /СХД-ийн 105-р сургууль, Баянбуурал амралтын газар /
10.00 цаг
·         СХД-ийн 105-р сургуулийн номын санг түшиглэн  “Үзүүлэх сургалт“ ыг зохион байгуулж харилцан туршлага судлах
·         Дүүргийн бүсчилсэн сургуулиудын хийсэн ажлын тайлан сурталчлах
·         Баянбуурал амралтын газар чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх


                                  Хөтөлбөр гаргасан арга зүйч Л Батболор 

ЕБС-ИЙН 72 ДУГААР СУРГУУЛЬ МЭРГЭЖЛИЙН НОМЫН САНЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

ЕБС-ийн 72 дугаар сургууль мэргэжлийн номын санч сонгон шалгаруулж авна.
Сонгон шалгаруулалтанд тавигдах шаардлага:
- Мэргэжлийн номын санч байх.
Багаар болон бие даан ажиллах чадвартай байх.
- Нягт нямбай, хариуцлагатай, хувийн зохион байгуулалт сайтай байх.
Бүртгэл: 2015-10-20-ноос 2015-10-23-ны хооронд явагдана.
Сонгон шалгаруулалт: 2015-10-26-нд 72 дугаар сургууль дээр болно.

Thursday, October 15, 2015

МОНГОЛ ЯПОНЫ БОЛОВСРОЛЫН ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОО, ХӨГЖЛИЙН НИЙГЭМЛЭГ

МОНГОЛ ЯПОНЫ БОЛОВСРОЛЫН ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОО, ХӨГЖЛИЙН НИЙГЭМЛЭГ
1.    Нийгэмлэгийн товч танилцуулга, туршлага
Монгол Японы Боловсролын туршлага солилцоо, хөгжлийн нийгэмлэг нь (цаашид МЯБТСХН гэх) Япон дахь Япон Монголын Боловсролын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгээс салбарлан байгуулагдсан боловсролын салбарын хөгжилд хувь нэмрээ оруулж буй нийгэмлэг юм.
Япон дахь ЯМБХАН-ийн үндэс нь 2003 оноос эхлэлтэй бөгөөд үүсгэн байгуулагч тэргүүн Т. Койдэ нь БСШУ-ны сайдын зөвлөхөөр Монголд 2 жил ажиллаж амьдарсан боловсролын зөвлөх хүн билээ. Зөвлөхийн санаачлагаар 2005-2007 онд Япон улсаас Монгол руу чиглэлтэй үйл ажиллагааг голлон зохион байгуулсан бөгөөд тухайлбал, БУ, математик, дүрслэх урлаг технологи, мэдээлэлзүйн боловсролын туршлагатай арга зүйч мэргэжилтнүүдийг Монголд урт богино хугацаагаар урьж, 21 аймгийн багш нарт арга зүйн хөгжлийн сургалтыг хэрэгжүүлсэн байдаг.
2007 оноос Монгол талын сургалтад хамрагдсан БСГ, сургууль, цэцэрлэгээс Японд богино хугацаагаар сургалт зохион байгуулах хүсэлтийг гаргаснаар Япон дахь сургалт эхэлсэн бөгөөд одоогийн байдлаар 21 аймаг, нийслэл хотоос  500 гаруй боловсролын удирдлах ажилтан, багш нар хамрагдаад байна.
Нийгэмлэгийн эрхэм зорилго нь Монгол улсын боловсролын салбарын хүний нөөцийн чадавхийг дээшлүүлэхэд чиглэгддэг бөгөөд Япон улсын боловсролын шат шатны байгууллага, агуулга, арга зүй, хөтөлбөр зэргийг биеэр үзэж туршлага судлах, түүнийгээ Монгол улсын хөрсөнд боловсронгуй болгон хөгжүүлэхэд нь дэмжин ажилладаг.
2.    Хөтөлбөрийн агуулга
- Боловсролын удирдлагын баг нь:  Байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт, хүний нөөцийн хөгжлийн бодлого, олон талт ажлын багийн арга ажиллагаа, эрхэм зорилго ба түүний хэрэгжилт зохион байгуулалт, удирдлагын ажил үүргийн хуваарь, байгууллагын онцлог киррикюлим, арга зүйн хөгжлийн бүтэц зохион байгуулалт, үнэлгээ, хүүхдийн дотоод болон гадаад үйл ажиллагаа, эцэг эх олон нийтийн хамтын ажиллагаа, үдийн цай хөтөлбөр, ном хөтөлбөр, зөв хүн болгон хөгжүүлэх арга ажиллагаа гэх мэт туршлагаас судлах
- Багш, арга зүйн хөгжлийн баг нь: Багшийн хөгжлийн арга зүй, зохион байгуулалт, багийн хамтын ажиллагаа, багш болон сурагчдын үнэлгээ, хичээл ажиглалт, ерөнхий дидактик ажиглалт, хичээл болон хичээлээс гадуурх ажлын зохион байгуулалт, хүүхдийг зөв хүн болгон хөгжүүлэх арга ажиллагаа, ном хөтөлбөр, үдийн цай хөтөлбөр, ном сурах бичиг гарын авлагатай танилцах, туршилт болон туслах хичээлийн зохион байгуулалт гэх мэт туршлагаас судлах
      3.  2015 оны намрын сургалтын хугацаа
2015 оны 11 сарын 48
Сар өдөр
Хугацаа
Агуулга/Тайлбар
11/4 (Лхагва)

07;40-12;05
18;50-21;25
KE 5866 нислэгээр УБ- Инчён
KE795 нислэгээр Инчён- Саппоро
11/5 (Пүрэв)

09;00-12;00
13;00-15;00
Саппоро хотын сургалтын цэцэрлэгийн үйл ажиллагаатай танилцах
Саппоро хотын асаргааны  цэцэрлэгийн үйл ажиллагаатай танилцах
11/6 (Баасан)

09;00-11;00
12;00-14;00
Бага сургуулийн 1, 2-р ангийн “Эрдмийн баяр” урлагийн наадмыг үзэх
Саппоро хотын сургалтын цэцэрлэгийн үйл ажиллагаатай танилцах
11/7 (Бямба)

Чөлөөт цаг (Үзвэр үзэх, хоттой танилцах, shopping г.м)
11/8 (Ням)

08;40-12;00
13;20-16;05
KE 796 нислэгээр Саппоро- Инчён
KE 5865 нислэгээр Инчён- УБАнхаарах зүйлс:
1.    Нэг хүний зардал 2.410.000 төгрөг
Хоёр удаагийн нислэгийн 2 талын олон улсын онгоцны тийз, буудал, өдөр оройн хоол, тээврийн зардал зэрэг багтсан болно. Өглөөний цай, чөлөөт цагаар үзвэр үзэх тасалбарын хураамж, shopping хийх автобус, метроны зардал багтаагүй болно.
2.     10 сарын 7 гэхэд багийн хүмүүсийн нэрсийг тодорхой болгож мейлээр ирүүлэх. Энэхүү мэдээлэл нь Япон улсын хүлээн авах талд урьдчилан танилцуулах мэдээлэл болно.
Хүн тус бүрийн;
·         Овог нэр (шинэ иргэний  үнэмлэх дээрх англи галигаар)
·         Регистрийн дугаар
·         Гадаад паспортын нүүр хуудас болон хүчинтэй хугацаатай хуудас
·         Одоогийн ажлын хаяг болон албан тушаал
3.    10 сарын 12-оос 16 -ны долоо хоногт виза мэдүүлнэ. Хүн бүр өөрийн биеэр виза мэдүүлэхийг анхаараарай.
Виза мэдүүлэхэд бэлтгэх материал:
·         2.5х2.5 хэмжээтэй Японы визаны зураг
·         Ажил байдлын тодорхойлолт
·         Нийгмийн даатгалын дэвтэр эх хувиараа болон copy-дсон байна.
·         Гадаад паспорт эх хувиараа байх бөгөөд хүчинтэй хугацаа доод тал нь 6 сарын дараа дуусч байх. Мөн copy-дсон байна.
·         Өргөдлийн маягт бөглөх бөгөөд хэрхэн бөглөх талаар урьдчилсан уулзалтыг виза мэдүүлэхийн өмнө зохион байгуулна.
·         Дээрх зардалд визаны хураамж багтаагүй бөгөөд виза зөвшөөрөгдсөний дараа төлнө.


Төлөвлөсөн: МЯБТСХН-ийн зохицуулагч Ц. Баярмаа 99100329


Жич: Сургалтад хамрагдахыг сонирхсон сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын удирдах ажилтан, багш нар НБГ-ын мэргэжилтэн З.Болормаа /99858779, 93134343/- тай яаралтай холбогдоно уу.