2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ШИНЭ ЖИЛ

2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ШИНЭ ЖИЛ

Tuesday, June 23, 2015

ЕБС, ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДИЙН АНХААРАЛД АРХИВ БИЧИГ ХЭРГИЙН ҮЗЛЭГ ИРЭХ ТУХАЙ

Архив бичиг хэргийн үзлэг ирэхтэй холбоотой албан бичиг бусад зүйлийг дараах линкээс татаж авна уу.
Энд дарж татаж авна уу.

Tuesday, June 16, 2015

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЕБС-ИУДЫН АНХААРАЛД БДБ19 МЭДЭЭ ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

ЕБС-иуд бүрэн дунд боловсролын БДБ19 маягтыг 2015-06-17-ны дотор баталгажуулан файлаар боло цаасаар ирүүлнэ үү.
Маягтыг энд дарж татаж авна уу.

Wednesday, June 10, 2015

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ТӨРИЙН БОЛОН ТӨРИЙН БУС ЦЭЦЭРЛЭГ, ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ГАДНА ОРЧНЫ ЭРҮҮЛ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН 2015 ОНЫ СУДАЛГАА ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Эрүүл, Аюулгүй байдлын индекстэй холбоотой эрүүл аюулгүй байдлын судалгааны 12а, 12б маягтуудыг бөглөн 2015-06-12-ны 14:00 цагаас өмнө цаасаар баталгаажуулан мөн файлаар baatartsend@yahoo.com хаягаар ирүүлнэ. Хугацаанд нь ирүүлээгүй албан байгууллагуудад арга хэмжээ тооцохыг анхаарна уу.


Monday, June 8, 2015

ЕБС, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН АНХААРАЛД НЭГ УЛИРАЛ-НЭГ АЖИЛЫН ТАЙЛАН ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Сургууль, цэцэрлэгүүд 6 дугаар сарын 10-ны дотор 1 улирал 1 ажлаа хүснэгтийн дагуу хийгээд aalag_23@yahoo.com хаягаар файлаар өгнө үү.

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЕБС-ИУДЫН АНХААРАЛД ШИЛДЭГ СУРАГЧДЫН НЭРС ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

2014-2015 оны хичээлийн жилд 12 дугаар анги төгсөгчдөд бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээг дүүргийн ЗДТГ болон НБГ-аас гардуулж өгөхтэй холбогдуулан дараах судалгааг авч байна. Иймд судалгааг бөглөн 2015-06-09-ны 10:00 цагаас өмнө baatartsend@yahoo.com хаягаар ирүүлнэ үү.
Судалгааг бөглөхдөө анхаарна уу.
Дүүргийн удирдлагууд гэрчилгээ гардуулах шилдэг сурагч, Төрийн ордонд гэрчилгээ гардаж авах сурагчдын нэрс хоорондоо давхардахгүйг анхаарна уу.
Төрийн өмчийн ЕБС-иуд Дүүргийн Засаг дарга гэрчилгээ гардуулах үйл ажиллагаанд тус бүр 10 шилдэг сурагчийн нэр, 112-р сургууль-5, НТБТ-8, Наран-5, Цахим-Эрин-3, Олонлог-7, Атланта-2 сурагчийн нэрсийг тус тус ирүүлнэ.
НБГ-аас төрийн ордонд гардуулах үйл ажиллагаанд төрийн өмчийн ЕБС-иуд тус бүр 5, Наран-5, Олонлог-5 шилдэг сурагчийн нэрсийг маягтын дагуу гаргана.
Судалгааны маягтыг энд дарж татаж авна уу.

Friday, June 5, 2015

2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ДАХИН ШАЛГАЛТЫГ ДАРААХ ХУВААРИЙН ДАГУУ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА.

2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ДАХИН ШАЛГАЛТЫГ ДАРААХ ХУВААРИЙН ДАГУУ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА.

Анги
Шалгалтын нэр
Шалгалт авах өдөр
Шалгалт
эхлэх цаг
5-р анги
Математик
6-р сарын 6-нд 
09.00 цаг
Монгол хэл
6-р сарын 6-нд 
14.00 цаг
Байгаль шинжлэл
6-р сарын 7-нд 
09.00 цаг
9-р анги
Математик
6-р сарын 7-нд 
09.00 цаг
Нийгмийн ухаан
6-р сарын 7-нд 
14.00 цаг
Монгол хэл
6-р сарын 6-нд 
09.00 цаг
Байгалийн ухаан
6-р сарын 6-нд 
14.00 цаг
12-р анги
Сонгосон агуулга
6-р сарын 6-нд 
09.00 цаг
Гадаад хэл
6-р сарын 6-нд 
14.00 цаг
Математик
6-р сарын 7-нд 
09.00 цаг
Монгол хэл
6-р сарын 7-нд 
14.00 цагЖич: Дахин шалгалтын сэдэв даалгаврыг Боловсролын үнэлгээний төвөөс боловсруулан электрон хэлбэрээр аймаг, дүүргийн боловсролын газар /хэлтэс/-т хүргүүлнэ.

Thursday, June 4, 2015

ЕБС-ИУДЫН АНХААРАЛД ОНЛАЙН СУДАЛГАА БӨГЛӨХ ТУХАЙ

ЕБС-ийн сургуулиуд дараах линкээр орж НБГ-ийн үйл ажиллагааны санал асуулгыг бөглөнө үү. Нэг сургууль 50 багшаас доошгүй хүн хамруулахыг анхаарна уу.

Судалгааг энд дарж бөглөнө үү.

ЕБС, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИМТЫН ТАЛААРХ СУДАЛГАА ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

ЕБС, Цэцэрлэгүүд баримтын судалгааг дараах маягтын дагуу 2015-06-08-ны дотор deegii_sob@yahoo.com хаягаар илгээнэ үү.
Маягтыг энд дарж татаж авна уу.

Wednesday, June 3, 2015

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЕБС-ИУДЫН АНХААРАЛД СУРГАЛТЫН ДҮН ШИВЭХ ТУХАЙ

1. Боловсролын удирдлага, мэдээллийн баазад шалгалтын дүнг шивж оруулахтай холбоотой санал, гомдлууд ирж байна. Иймээс шалгалтын дүнг “... 24 цагт багтаан оруулах...”гэдгийг багш нарынхаа ачааллыг зохицуулж,  дугаар сарын 10-ны дотор анги бүрийн жилийн эцсийн болон шалгалтын дүнг оруулна уу.
2.    Улсын шалгалтанд хангалтгүй үнэлгээ авсан сурагчдаас үнэлгээний төвөөс хүргүүлсэн шалгалтын материалтай төстэй материалыг /309 дүгээр журмын 3,14 заалтын дагуу/ дахин боловсруулж, 6 дугаар сарын 6, 7-ны өдрүүдэд сургууль бүрт дахин шалгалтын авч засагдсан дүнгээр мэдээллийн баазад шалгалтын дүнг оруулах нь зүйтэй байна.
3.    Шалгалт авах явцад гарч буй хүндрэл бэрхшээлүүд юу байгаа, түүнийг хэрхэн шийдвэрлэж байгаа талаар мэдээлэл ирүүлнэ үү. /Arial 10  фондын үсгээр А4 хуудасны 1 нүүрт багтаах/
4.    Урьдчилсан байдлаар 5, 9, 12 дугаар ангийн улсын  шалгалтанд орсон нийт сурагч: Үүнээс хангалтгүй үнэлгээ /F/  авсан сурагчийн тоог 5, 9, 12 дугаар ангиар нэгтгэн ирүүлэх,
5.    9, 12 дугаар ангийн төгсөлтийн бичиг баримтыг өмнө өгсөн зөвлөмжийн дагуу бүрэн хийж, хугацаандаа ирүүлэх талаар хичээнгүйлэн анхаарна уу.

Monday, June 1, 2015

ЕБС-ИЙН ЗАХИРАЛ, СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДЭД ESIS МЭДЭЭЛЭЛИЙН СИСТЕМД ДҮН ШИВЭХ ТУХАЙ

11. Яамны мэдээллийн систем өнөөдрөөс бараг нээгдчих байх тэгэхээр дүн шивэх боломжтой болно гэж хэлж байсан. Систем нээгдэхэд зарлал бичигдэх байх.
22. Дүн шивэхтэй холбогдуулан мэдээллийн сангийн нэрс бүрэн гүйцэд байх ялангуяа 9, 12 ангийн хүүхдийн нэрс Б маягттай яг таарч байх шаардлагатай тул Материал шалгах явцдаа юм уу дараа нь нэрсээ тулгахад анхаарч ажиллаарай.

33.  Төгсөлттэй холбоотой ямар нэг асуудал гарвал цаг тухай бүрт нь холбогдоорой.