Thursday, October 8, 2015

ЕБС-ийн түүх нийгмийн багш нараа сургалтанд хамруулна уу.

Дүүргийн ЕБС-ийн түүх нийгмийн багш нар 9-р ангийн Түүхийн сурах бичигтэйгээ 10 дугаар сарын 12-ны даваа гарагт 15,00 цагаас 117-р сургууль дээр сургалттай тул багш нараа бүрэн хамруулна уу.

0 comments:

Post a Comment